22/05/2024

littlebuffalofestival

เทศกาล งานกิจกรรม การท่องเที่ยว

งานต้นคริสต์มาสภูเรือ จังหวัดเลย

งานต้นคริสต์มาสภูเรือ จังหวัดเลย ประจำปี 2564

งานต้นคริสต์มาสภูเรือ จังหวัดเลย ประจำปี 2564 จะจัดขึ้นในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 30 พฤศจิกายน 2564 โดยงานสถานที่จะจัดขึ้นบริเวณ ลานต้นคริสต์มาส ทางขึ้นอุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย งานนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดเลย จะจัดขึ้นในช่วงฤดูหนาวของทุกปี งานเทศกาลต้นคริสต์มาส ภูเรือ ครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่ 10 แล้ว และเป็นการชวนเชิญให้ผู้ท่องเที่ยวได้เที่ยวชมต้นคริสต์มาสอีกด้วย

ลานต้นคริสต์มาสที่อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย แห่งนี้จะจัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวประมาณเดือนพศจิกายนไปถึงมกราคม ชื่อว่า”เทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ” โดยจะอยู่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอภูเรือ (ทางขึ้นอุทยานแห่งชาติภูเรือ) อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ข้างๆบ้านนายอำเภอภูเรือ จุดเด่นอยู่ที่ต้นคริสต์มาสบานเต็มลาน สีแดงสวยงาม แล้วยังมีกังหันที่ถือเป็นแลนด์มาร์ค และมีมุมถ่ายภาพอีกมากมาย สามารถเขาชมได้ไม่เสียค่าเข้าชม ด้านหน้ามีร้านกาแฟสดและร้านขายของที่ระลึกอีกด้วย