24/03/2023

littlebuffalofestival

เทศกาล งานกิจกรรม การท่องเที่ยว

งานถือศีลกินผัก จังหวัดพังงา

งานถือศีลกินผัก จังหวัดพังงา ประจำปี 2563

งานถือศีลกินผัก จังหวัดพังงา ประจำปี 2563 เป็นงานเก่าแก่ของชาวจังหวัดพังงา และจังหวัดใกล้เคียง จะจัดขึ้นในวันที่ 24 กันยายน 2565 – 3 ตุลาคม 2565 บริเวณ ตลาดกราภูงา เขตเทศบาลเมืองพังงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ในงานนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก เนื่องจากสือสารมาจากประเพณีแต่ดั้งเดิมของจังหวัดพังงา โดนเชื่อกันว่า ระหว่างถือศีลกินผักชาวบ้านจะไปรับอาหารจากศาลเจ้าแต่งกายชุดขาว มีพิธีกรรมตามความเชื่อ เช่น พิธีลุยไฟ พิธีบวงสรวงดาวประจำวันทั้งเจ็ด พิธีสะเดาะเคราะห์ ฯลฯ และมีพิธีแห่เจ้ารอบตัวเมืองไปตามถนนต่างๆ เพื่ออวยพรเสริมสิริมงคลให้ชาวบ้านอยู่เย็นเป็นสุขตลอดไป

สำหรับมาตรการป้องกัน COVID-19 ของจังหวัดพังงา ในเทศกาลกินเจ คือ กำหนดจุดเข้าออกทางเดียว มีการตรวจวัดอุณหภูมิทุกคน จัดให้มีจุดล้างมือ จัดโต๊ะรับประทานอาหารห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร จำกัดจำนวนคนที่นั่งทานในโรงเจให้มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4 ตารางเมตรต่อคน กำหนดระยะห่างของร้านจำหน่ายอาหารเจระหว่างร้าน ไม่ใช้สิ่งของร่วมกัน หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัดที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวก และสแกน QR Code “ไทยชนะ” หรือในสมุดลงทะเบียน