19/04/2024

littlebuffalofestival

เทศกาล งานกิจกรรม การท่องเที่ยว

งานบุญบั้งไฟเดือนหก เเละการละเล่นผีตาโม่

งานบุญบั้งไฟเดือนหก เเละการละเล่นผีตาโม่ ประจำปี 2563

งานบุญบั้งไฟเดือนหก เเละการละเล่นผีตาโม่ ประจำปี 2563 จะจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 1 มิถุนายน 2564 – 30 มิถุนายน 2564 โดยงานจะถูกจัดขึ้นที่ บ้านนาทรายต.วังบาล อ.หล่มเก่ง จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งงานนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานใหญ่ประจำจังหวัด ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้

ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย มีการประกวดขบวนบั้งไฟขบวนรำเเขบลาน หรือเเถบลาน การละเล่นผีตาโม่ประกอบขบวนงานบุญผเวสหรือเเห่พระอุปคุต การประกวดผีตาโม่เเละการเเสดงพื้นบ้านต่างๆ มากมาย อีกไฮไลของงานนี้คือ การละเล่นผีตาโม่

ตาโม่ เป็นชื่อของคนในสมัยโบราณเมื่อประมาณ 200 ปีเศษ ตาโม่ เป็นชื่อของคนโบราณ ที่มีรูปร่างสูงใหญ่ หน้าตาดุ น่ากลัว เวลาแกเดินไปที่ไหน ก็มักจะหลอกล่อผู้คนให้ตื่นตกใจกลัว จนร้องให้ และเมื่อมีเทศกาลงานบุญที่ไหน แก่ก็มักจะแต่งตัวเป็นผี ทำให้น่ากลัว โดยนำเอาวัสดุท้องถิ่น เช่น หวด มวยนึ่งข้าว มาสวมหัว ใช้กระบวยตักน้ำกะลามะพร้าว มาทำเป็นหู เป็นตา ใช้สีดินหม้อ มาป้ายตามตัว ตามแขน ขา สวมเสื้อผ้าขาดกะรุ่งกะริ่ง เอากะโหลกกะลอ มาแขวนรอบเอว เพื่อให้เกิดเสียงดัง เวลาแกเดินไปตรงไหน สุนัขจะเห่าหอน ผู้คนพากันหวาดกลัว เป็นอกสั่นขวัญแขวน จนกระทั่งตาโม่เสียชีวิตลง  ผีตาโม่ก็เป็นที่กล่าวขวัญถึงและติดตรึงอยู่ในความทรงจำของผู้คนอย่างมิรู้ลืมอีกด้วย