09/08/2022

littlebuffalofestival

เทศกาล งานกิจกรรม การท่องเที่ยว

งานบุญพวงมาลัย ประเพณีบุญข้าวประดับดิน

งานบุญพวงมาลัย ประเพณีบุญข้าวประดับดิน ประจำปี 2564 ถือเป็นประเพณีบุญพวงมาลัยแห่งเดียวในประเทศไทย ซึ่งจะมีการจัดขึ้นที่ วัดกกต้องกุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ งานบุญพวงมาลัย ประเพณีบุญข้าวประดับดิน เป็นอีกหนึ่งงานใหญ่ของจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ และมีผู้เข้าร่วมงานนี้เป็นจำนวนมาก โดยงานนี้มีกำหนดที่จะจัดขึ้นในวันที่ 5 กันยายน 2564 – 6 กันยายน 2564

งานนี้มีประวัติความตั้งแต่ ในทุกวันพระ ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ของชาวบ้านกุดหว้า ซึ่งตรงกับแรม ๑๓-๑๔ ค่ำ เดือน ๙ และ วันขึ้น ๑๔-๑๕ ค่ำเดือน ๑๐ ในช่วงเวลากลางคืนจะมีหนุ่มสาวจำนวนมากไปวัดฟังพระเทศน์ และทำต้นกัลปพฤกษ์ถวายพระใช้ปลายไม้ไผ่เป็นที่แขวนสิ่งของ หรือ ใช้ต้นหม่อน ประดับด้วยใบมะพร้าวสวยงามสิ่งของต่างๆเช่น หมาก หอม กระเทียม พริก ยาสูบ ไส้เทียน สบู่ ยาสีฟัน ของใช้ที่ถวายบรรพบุรุษไปถวายพระ

ต่อมาปี พ.ศ.๒๔๕๖ มีพ่อค้ามาจากเมืองเวย์ อำเภอเรณูนคร จ.นครพนมได้มาที่วัด ประสงค์จะร่วมทำบุญ แต่ไม่ได้เตรียมสิ่งของสำหรับทำบุญมาด้วย ได้มองเห็นไม้ไผ่ข้างๆวัด จึงนำไม่ไผ่มาสานเป็นดอกไม้เพื่อใช้แขวนปัจจัยต่างๆ มีลักษณะสวยงาม ชาวบ้านกุดหว้าชื่นชมในความสวยงามจึงเรียกว่า “พวงมาลัย”และได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีการนำเอาไม้ไผ่มาทำเป็นพวงมาลัยลักษณะต่างๆที่วิจิตรงดงามขึ้น เป็นเอกลักษณ์ในงานบุญข้าวประดับดิน และยึดถือเป็นประเพณีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ภายในกิจกรรมนี้ สามารถร่วมชมการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน, การประกวดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (ลำผู้ไท) ร่วมทำบุญตักบาตรและถวายต้นกัลปพฤกษ์ (มาลัยไม้ไผ่) นอกจากนี้ยังมีการขายสิ้นค้าประจำถิ่น สินค้า otop และอาหารการกินอื่นๆ อีกมากมายในงานนี้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเข้างานใดๆ ทั้งสิ้น

ดูลายละเอียดอื่นๆ ได้ที่ ดูหนังฟรีออนไลน์