04/06/2023

littlebuffalofestival

เทศกาล งานกิจกรรม การท่องเที่ยว

งานบุญเดือนสามสืบสาน ประเพณีวิถีชาวอู่ไท

งานบุญเดือนสามสืบสาน ประเพณีวิถีชาวอู่ไท จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2566

งานบุญเดือนสามสืบสาน ประเพณีวิถีชาวอู่ไท จังหวัดอุทัยธานี ประจำปี 2566 อีหหนึ่งงานบุญแรกของปี จัดเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดอุทัยธานี จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 – 12 กุมภาพันธ์ 2566 บริเวรจัดงาน วัดหนองขุนชาติ ต.หนองสรวง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี ดูหนังฟรี

งานนี้ถือเป็นงานจัดสืบต่อกันมายาวนานกว่า 120 ปี ซึ่งในปี 2565 นี้จัดกิจกรรมขบวนแห่วัฒนธรรมประเพณีและวิถีวัฒนธรรม โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย ขบวนแห่นาค รำหน้านาค กลองยาว แตรวง ขบวนหัวโต กระตั้วแทงเสือ และการแสดงการละเล่นพื้นบ้าน ขบวนสำรับคาวหวาน เน้นการประดับตกแต่งที่ใช้วัสดุจากธรรมชาติเป็นหลัก แต่ยังคงไว้ซึ่งความสวยงามของ แต่ละท้องถิ่น และในปีนี้ ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ส่งขบวนแห่วัฒนธรรมประเพณี เข้าร่วมประกวด

ภายในงานมีกิจกรรม ชมการการจัดประกวดขวบวนรถบุพชาด ขบวนสำหรับคราวหวาน ขบวนแห่นาค การแสดงหน้านาด และมีกิจกรรมในภาคกลางคืนทั้งการแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆ การประกวดร้องเพลง และการแสดงของเยาวชนในพื้นที่