22/05/2024

littlebuffalofestival

เทศกาล งานกิจกรรม การท่องเที่ยว

งานประเพณีกฐินน้ำบูชาพญานาค จังหวัดมุกดาหาร

งานประเพณีกฐินน้ำบูชาพญานาค จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2565

งานประเพณีกฐินน้ำบูชาพญานาค จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2565 วนมาอีกครั้งสำหรับในปีนี้ จะจัดขึ้นในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 31 ตุลาคม 2565 บริเวณ สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว เเห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) โดยประเพณีนี้ได้จัดขึ้นทุกปี เพื่อสานต่อประเพณีตั้งแต่ดั้งเดิม ที่ผ่านการสืบทอดกันมา

ประเพณี “กฐินน้ำบูชาพญานาค” จัดขึ้นเป็นปี 2565 ซึ่งถือเป็นจังหวัดเดียวของไทยที่มีประเพณีนี้ และมีความสำคัญของจังหวัดมุกดาหารเนื่องจากมีความเชื่อและศรัทธาว่าองค์พญานาคสิ่งศักดิ์ใต้บาดาล ได้ปกปักษ์รักษาจังหวัดมุกดาหารไว้ ให้ประชาชนมีความร่มเย็นเป็นสุข ขณะเดียวกันการลอยกระทง ยังถือเป็นการสักการะและขอขมาแม่น้ำคงคา และยังเป็นการยกระดับงานประเพณีให้มีความยิ่งใหญ่ รองรับนักท่องเที่ยวททั่วไปเพื่อให้เศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดมุกดาหารเติบโตดีขึ้น

พิธีนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความสามัคคี เสริมความเป็นศิริมงคล รวมทำบุญ ตลอดจนลอยกระทงในแม่น้ำโขงเพื่อสักการบูชาพญานาค สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ตามความเชื่อของชาวมุกดาหารที่ว่า การได้ร่วมกันทำบุญบูชาพญานาค และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเป็นเสมือนการไดอุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวร สัมภเวสีทั้งหลายทั้งปวง อีกทั้งยังได้ร่วมกันลอยกระทงซึ่งชาวมุกดาหารส่วนใหญ่ใช้วิถีชีวิตกับน้ำในแม่น้ำโขงที่ล่วงเกินที่รู้และไม่รู้จึงทำพิธีเพื่อขอขมาต่อพระแม่คงคา

กิจกรรมภายในงาน ประกอบไปด้วย พิธีทางศาสนา เจริญพระพุทธมนต์ พิธีถวายองค์กฐินน้ำบูชาพญานาค การบวงสรวงบูชาพญานาค ประกอบด้วยการกล่าวอัญเชิญพญานาค มาปกปักษ์ รักษาคุ้มครอง ประชาชนที่ร่วมในพิธีและจังหวัดมุกดาหาร มีความร่มเย็น ปราศจากภยันต์อันตรายทั้งหลายทั้งปวง นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการ แสดงโชวืต่างๆ การขายสินค่า เครื่องดื่มอีกด้วย