19/04/2024

littlebuffalofestival

เทศกาล งานกิจกรรม การท่องเที่ยว

งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์

งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2566

งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2566 เป็นงานใหญ่ที่สุดของ อำเภอพนมรุ้ง งานนี้ถือว่าเป็นงานที่จัดขึ้นเป็นประจำในทุกๆปี และในปีนี่จัดขึ้นในวันที่ 31 มีนาคม 2566 – 2 เมษายน 2566 สถานที่จัดงาน อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์

งานนี้จัดขึ้นเพื่อแสดงออกถึงเอกลักษณ์อันทรงคุณค่าของท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรมที่ต้องอนุรักษ์และสืบสานสู่คนรุ่นหลัง รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ประวัติศาสตร์การสร้างปราสาทและกิจกรรมการอนุรักษ์วัฒนธรรมโบราณและโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์

ภายในงานพบกับกิจกรรมมากมาย อาทิ พิธีบวงสรวงพระศิวะมหาเทพ ชมขบวนอัญเชิญพระศิวะมหาเทพ,ขบวนสัตว์พาหนะเทพผู้พิทักษ์ประจำทิศทั้ง 10 และขบวนเสด็จพระนางภูปตินทรลักษมีเทวี รับบทโดย “บิ๊นท์ สิรีธร ลีห์อร่ามวัฒน์” มิสอินเตอร์ เนชั่นแนล 2019-2021, ชมขบวนแห่สักการะ “น้อมจิตบังคม พนมรุ้งนาฏการ”, เที่ยวชมตลาดอารยธรรมวนัมรุง และชมการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์พื้นบ้าน, การแสดงแสงแห่งศรัทธาปราสาทพนมรุ้ง, รำถวายสักการะใต้ร่มพนมรุ้ง, การแสดงชุด “ระบำอัปสราบุรีรัมย์” ดูหนังฟรี

จึงเชื่อว่าปราสาทพนมรุ้งแห่งนี้ มี “นเรนทราทิตย์” เป็นผู้สร้างขึ้น เพื่อถวายองค์พระศิวะ เทพเจ้าสูงสุดในศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกาย โดยเปรียบเขาพนมรุ้ง และปราสาทบนยอดเขา เสมือนเขาไกรลาส ซึ่งเป็นที่ประทับของพระศิวะ สัญลักษณ์ของศูนย์กลางจักรวาล