19/04/2024

littlebuffalofestival

เทศกาล งานกิจกรรม การท่องเที่ยว

งานประเพณีช้างมหัศจรรย์ จังหวัดสุรินทร์

งานประเพณีช้างมหัศจรรย์ จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2654

งานประเพณีช้างมหัศจรรย์ จังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2654 ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 – 21 พฤศจิกายน 2564 บริเวณ สนามกีฬาศรีณรงค์และสนามแสดงช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ปราสาทศีขรภูมิ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ งานในครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 58 เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดใกล้เคียง และร่วมอนุรักษ์วิถีชีวิตคนกับช้างจังหวัดสุรินทร์ที่มีความผูกพันธ์กันมาช้านาน

โดยมีกิจกรรมที่สำคัญและยิ่งใหญ่ ดังนี้ วันที่ 15 พ.ย. เวลา 08.45 น. ซ้อมใหญ่งานแสดงช้าง ณ สนามแสดงช้าง เวลา 18.30 น. การประกวดรถอาหารช้าง บริเวณหน้าอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง

วันที่ 16 พ.ย. เวลา 08.30 น. งานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง ซึ่งเป็นการจัดโต๊ะจีนเลี้ยงหารช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลก ความยาวกว่า 400 เมตร ช้างเข้าร่วมกว่า 250 เชือก
วันที่ 16–17 พ.ย. เวลา 20.00 น. ชมงานแสดง แสง สี เสียง ณ บริเวณปราสาทศีขรภูมิ อ.ศีขรภูมิ

วันที่ 17-18 พ.ย. เวลา เวลา 08.45 น. การแสดงช้าง ณ สนามแสดงช้างจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 9 ฉากหรือ 9 องก์

สำหรับราคาบัตรเข้าชมการแสดงของช้างจังหวัดสุรินทร์แบ่งออกเป็นดังนี้ วันซ้อมใหญ่ วันที่ 16 พฤศจิกายน เข้าชมฟรีทุกที่นั่ง

วันแสดงจริง 17 – 18 พฤศจิกายน 2561 บัตรราคา 1,000 , 500, 300 บาท นั่งตามเลขที่บัตร ติดต่อจองบัตร และซื้อบัตรได้ที่สำนักงานจังหวัดสุรินทร์

สนับสนุนโดย gclub casino