22/05/2024

littlebuffalofestival

เทศกาล งานกิจกรรม การท่องเที่ยว

งานประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต

งานประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต

งานประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2564 เป็นอีกหนึ่งงานใหญ่ประจำจังหวัดภูเก็ตที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปี ซึ่งในปีนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 6 ตุลาคม 2564 – 14 ตุลาคม 2564 บริเวณ หน้าศาลเจ้าในจังหวัดภูเก็ต

โดยภายในงาน มีพิธีกรรมสำคัญอื่นๆ อาทิ พิธีเอี๊ยวเก้ง (พิธีแห่พระ), พิธีโกยโห๊ย (พิธีลุยไฟ) และพิธีโกยห่าน (พิธีสะเดาะเคราะห์) ฯลฯ รวมทั้งกิจกรรมไหว้องค์เทพเสริมสิริมงคลให้ชีวิต 9 อ๊าม 99 บาท ที่นักท่องเที่ยวเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานประเพณีนี้อีกด้วย

ประวัติของ ประเพณีถือศีลกินผัก (กินเจ) จังหวัดภูเก็ตเป็นประเพณีที่ดีงามที่สืบทอดกันมานับร้อยปี เป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของภูเก็ตผมได้รวบรวมข้อมูลเรื่องราวประเพณีกินผักของภูเก็ต

เดิมที ประเพณีถือศีลกินผัก (กินเจ) จังหวัดภูเก็ต หรือเจี๊ยะฉ่าย ที่ชาวบ้านและชาวจีนที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตเรียกกันว่า ‘เจี๊ยะฉ่าย’ นั้นเป็นลัทธิเต่า ซึ่งนับถือบูชาเซียน เทพเจ้า วีรบุรุษ เป็นประเพณีที่คนจีนนับถือมาช้านาน โดยเฉพาะคนจีนฮกเกี้ยว ที่อาศัยอยู่เป็นจำนวนในจังหวัดภูเก็ต คำว่า ‘เจี๊ยะฉ่าย’ (กินผัก) เป็นภาษาท้องถิ่น มีวันประกอบพิธีตรงกับวัน 1 ค่ำถึง 9 ค่ำ (เก้าโง้ยโช่ยอีดถึงโช่ยเก้า) ตามปฏิทินจีนของทุกๆ ปี