19/04/2024

littlebuffalofestival

เทศกาล งานกิจกรรม การท่องเที่ยว

งานพระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี

งานพระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2566

งานพระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2566 จัดขึ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2566 – 26 มีนาคม 2566 บริเวรอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี จังหวัดเพชรบุรี งานนี้ถือเป็นอีกหนึ่งงานใหญ่ที่มีผู้คนให้การเข้าร่วมมากมาย โดยเฉพาะชายจังหวัด เพชรบุรี ที่เคารพนับถือ กราบไหว้บูชา พระนครคีรี ซึ่งในครั้งนี้ ถือเป็นการจัดงานเป็นครั้งที่ 36 แล้ว

ภายในงาน มีกิจกรรมชมการแสดงพลุทุกค่ำคืน ดูหนังฟรี การประดับไฟแสงสี อิ่มอร่อยกับอาหารท้องถิ่น กินแบบคนเมืองเพชร มีการแสดงวัฒนธรรมประเพณีต่างๆ สกุลช่างเมืองเพชร มีกิจกรรมความบันเทิงมากมาย เมืองเพชรบุรีเปรียบเสมือนประตูสู่ภาคใต้เป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวครบถ้วนสมบูรณ์ซึ่งล้วนมีความงดงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมเดินทางมาเที่ยวชมจำนวนมากทุกปี ตลอดถึงผู้คนในจังหวัดเพชรบุรี ที่มีวิถีการดำเนินชีวิตที่น่าสนใจที่เป็นเอกลักษณ์ งานนี้จัดใหญ่ จัดเต็ม มาเดินเล่นใส่ชุดไทยสวยๆ ย้อนยุค เพลิดเพลินกับแสง เสียง และพลุชุดใหญ่ตระการตา หาของอร่อยๆ กินได้รอบงาน

การแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณี สกุลช่างเมืองเพชร การแสดงพลุดอกไม้ไฟ นิทรรศการเทิดพระเกียรติ การแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP จากภายในและต่างจังหวัด ร้านค้า ร้านอารอาหารพื้นบ้าน ขนมพื้นถิ่น สินค้าพื้นเมืองเพชรบุรี ของดี ของอร่อย ของเด็ด และกิจกรรมต่างๆ มากมาย