24/03/2023

littlebuffalofestival

เทศกาล งานกิจกรรม การท่องเที่ยว

งานมรดกโลกบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี

งานมรดกโลกบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2566

งานมรดกโลกบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี ประจำปี 2566 เป็นอีกหนึ่งงานใหญ่ระดับนานๆชาติ งานนี้ะจัดขึ้นในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 – 12 กุมภาพันธ์ 2566 บริเวณเมืองมรดกโลกบ้านเชียงและพิพิธภัณฑ-สถานแห่งชาติบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

การจัดกิจกรรมออกร้านจำหน่ายสินค้า “หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ระดับห้าดาว” กิจกรรมการแสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนไทพวน พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (ปู่ขุนเชียงสวัสดิ์) ขบวนแห่วัฒนธรรมการแสดงแสง สี เสียงย้อนรอยไทพวนบ้านเชียง ดูหนังฟรี

แหล่งมรดกโลกบ้านเชียง ตั้งอยู่ที่บ้านเชียง ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี เป็นแหล่งประวัติศาสตร์สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ กรมศิลปากรได้ทำการสำรวจขุดค้นแหล่งโบราณคดีบ้านเชียง จากหลักฐานต่างๆพบว่าบ้านเชียงเป็นแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่มีอายุราว 5,600-1,800 ปี โดยองค์การยูเนสโก( UNESCO ) ได้จดทะเบียนให้แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง เป็นมรดกโลกทางประวัติศาสตร์เมื่อเดือนธันวาคม 2535