19/04/2024

littlebuffalofestival

เทศกาล งานกิจกรรม การท่องเที่ยว

งานมหกรรมเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมา

งานมหกรรมเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2566

งานมหกรรมเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2566 ถือเป็นงานสร้างรายได้ให้กับชาวด่านเกวียน ที่ยึกถืออาชีพปั้นดินเผาขาย โดยงานนี้เป็ฯงานที่นำเสนอ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ได้เป็นที่รู้จักมีการซื้อขายงานเกิดขึ้น ซึ่งงานนี้ได้จัดขึ้นที่ บริเวณชุมชนหมูบ้านเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน ตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ดูหนังฟรี ระยะเวลาจัดงานรวม 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 – 14 กุมภาพันธ์ 2566

ภายในงานมีการ การประกวดเครื่องปั้นดินเผาบ้านด่านเกวียน สุดยอดงานแสดงสินค้าของดีบ้านด่านเกวียน กิจกรรมการชมวิถีชีวิตชุมชนและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านกับเครื่องปั้นดินเผา “การปั้นดินเหนียวให้มีมูลค่าทางการเงิน” ชมความสวยงามของขบวนแห่ที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมอันดีงาม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยววิถีชีวิตชุมชน สุดยอดการแสดงจากศิลปินที่มีชื่อเสียง การแสดงนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย

งาน “มหกรรมเครื่องปั้นดินเผาบ้านด่านเกวียน จัดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และเครื่องปั้นดินเผาที่ขึ้นชื่อของบ้านด่านเกวียน งานมหกรรมนี้จัดโดยเทศบาลตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

“ด่านเกวียน” เป็นหมู่บ้านริมฝั่งแม่น้ำมูล ในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นเส้นทางการค้าระหว่างโคราชกับเขมร ชาวด่านเกวียนมีอาชีพทำนาทำไร่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำมูล และเริ่มเรียนรู้การทำเครื่องปั้นดินเผาจากชาวข่า (ชาวเขาเผ่าหนึ่งตระกูลมอญ-เขมร เป็นชนพื้นเมืองเดิมที่มีถิ่นฐานอาศัยอยู่แถบลุ่มแม่น้ำโขง)