19/04/2024

littlebuffalofestival

เทศกาล งานกิจกรรม การท่องเที่ยว

งานสักการะพระแม่ย่าและงานกาชาด

งานสักการะพระแม่ย่าและงานกาชาด จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2564

งานสักการะพระแม่ย่าและงานกาชาด จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2564 วนกลับมาอีกหนึ่งปี สำหรับงานประจำจังหวัดสุโขทัย งานสักการะพระแม่ย่าและงานกาชาด โดยจะถูกจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12 – 21 กุมภาพันธ์ 2564 งานจุจัดขึ้นบริเวณ ศาลากลาง จังหวัดสุโขทัย ความสำคัญของงาน คือ ร่วมสักการะพระแม่ย่า เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตตนเองและครอบครัว การออกร้านของเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย มัจฉากาชาด สลากกาชาดการกุศล นิทรรศการของส่วนราชการ ลานหัตถกรรมและศิลปพื้นบ้าน

นอกจากนี้ในงานยังมีการจัดการแสดงต่างๆ การจัดการแสดงสินค้า OTOP การเดินแฟชั่นการกุศล แข่งขันเซปักตะกร้อ มวยไทย กีฬาพื้นบ้าน เลือกซื้อสินค้าราคาถูกจากบริษัท ห้างร้าน โรงงาน ชมดนตรี คอนเสิร์ต ลิเก ภาพยนตร์ สวนสนุกชุดใหญ่ พบกับของกิน และอาหารพื้นบ้านอีกมากมายได้ในงานนี้