19/04/2024

littlebuffalofestival

เทศกาล งานกิจกรรม การท่องเที่ยว

งานเกษตรภาคอีสาน จังหวัดขอนแก่น

งานเกษตรภาคอีสาน จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2566

งานเกษตรภาคอีสาน จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2566 ห่างหายกันไปนานสำหรับวันงานเกษตรภาคอีสาน ซึ่งงานนี้ไม่ได้จัดเป็นระยะเวลานานกว่า 2 ปี เนื่องจากการแพร่ระบาดของ โควิด-19 ซึ่งปีนี้ได้มีการจัดขึ้นที่เดิม อุทยานทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น ในระหว่างวันที่ 27 มกราคม 2566 – 5 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวน 10 วันเต็ม งานนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานใหญ่ประจำจังหวัดขอนแก่น รวมถึงงานมหกรรมขายของที่ใหญ่ที่สุดของมหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกด้วย

หลายปีที่ผ่านมางานวันเกษตรอีสานได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจังหวัดขอนแก่น

งานเกษตรภาคอีสาน ถูกจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน และ เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตรสู่ชุมชน ตลอดจนกระตุ้นและส่งเสริมการขยายตัวของธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขนาดกลางและขนาดย่อม งานนี้มีผู้ประกอบการร้านค้าและประชาชนที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมงานมากกว่าปีละ 5 แสนคน แต่ด้วยสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรค โควิด -19 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไม่ได้จัดงานวันเกษตรภาคอีสาน เกือบ 2 ปี ดูหนังฟรี

ซึ่งปีนี้วางผังงานใหม่ทั้งหมด เพราะเรามีการปรับปรุงภูมิทัศน์ของอุทยานเทคโนโลยีเกษตร จะผนวกแปลงดอกไม้เมืองหนาว ทั้ง cutter , marguerite และอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีบริษัทใหญ่ ที่ตกลงจะใช้พื้นที่หลายไร่ พร้อมทั้งโรงเรือน ในการ display พันธุ์พืชของบริษัท และ มีกิจกรรมดีๆ อีกหลายอย่าง เพื่อเฉลิมฉลอง การก้าวเข้าสู่ปีที่ 60 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ คณะเกษตรศาสตร์ของเรา รับรองว่ายิ่งใหญ่ประทับใจไม่แพ้ปีที่ผ่านมา