06/02/2023

littlebuffalofestival

เทศกาล งานกิจกรรม การท่องเที่ยว

งานเทศกาลกล้วยไม้ป่าและของดีเมืองมัญจาคีรี

งานเทศกาลกล้วยไม้ป่าและของดีเมืองมัญจาคีรี ประจำปี 2566

งานเทศกาลกล้วยไม้ป่าและของดีเมืองมัญจาคีรี ประจำปี 2566 งานนี้เป็นงานใหญ่ประจำอำเภอมัญจาคีรี ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 19 มกราคม 2566 – 22 มกราคม 2566 สถานที่จัดงานยังคงเป็นที่เดิม ที่สนามที่ว่าการอำเภอมัญจาคีรี อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

ซึ่งในงานนี้ ชมกล้วยไม้ช้างกระ ซึ่งขึ้นเองตามธรรมชาติกว่า 400 ต้น ที่วัดป่ามัญจาคีรี การประกวดอาหารพื้นบ้าน การโชว์-ประกวด  “ช้างกระ”  แข่งขันส้มตำลีลา ชมการสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP “กล้วยไม้ป่าช้างกระ”  จะออกดอกสะพรั่ง ในฤดูหนาว ราวๆ เดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ เป็นกล้วยไม้ ตระกูล “ช้าง” มีสีกระจายจุดกระ จึงมีชื่อว่า “ช้างกระ”

ยังมีการงานแสดง จำหน่ายสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน สินค้ากลุ่มอาชีพต่างๆ ตามโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน, การประกวดส้มตำ-ซุบหน่อไม้ลีลา, ธิดามัญจาคีรี, ประกวดผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร, แข่งขันสาวไหม, พิธีบายศรีสู่ขวัญ, ประกวดไก่ชน, การแข่งขันกีฬาพื้นเมือง ฯลฯ ดูหนังฟรี

พ่อเมืองกล่าวด้านนายอำเภอพิพัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดงาน “เทศกาลกล้วยไม้ป่าบานและของดีเมืองมัญจาคีรี” ครั้งนี้ ถือเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมความรักความสามัคคีและสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ และส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างงานสร้างรายได้ จากผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น โดยเน้นการเพิ่มช่องทางการตลาด ให้ผู้ผลิตได้พบผู้บริโภค และสนับสนุนนโยบายการท่องเที่ยวภายในประเทศ ตลอดจนประชา สัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของอำเภอมัญจาคีรีให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย