04/06/2023

littlebuffalofestival

เทศกาล งานกิจกรรม การท่องเที่ยว

งานเทศกาลบุญเดือนสิบลอยเรือสะเดาะเคราะห์

งานเทศกาลบุญเดือนสิบลอยเรือสะเดาะเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2564

งานเทศกาลบุญเดือนสิบลอยเรือสะเดาะเคราะห์ จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2564 งานนี้ถือว่าเป็นงานที่จัดขึ้นทุกๆปี โดยในปีนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 1 กันยายน 2564 – 30 กันยายน 2564 บริเวณ ลานเจดีย์พุทธคยา วัดวังก์วิเวการาม ตำบลวังกะ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

งานเทศกาลบุญเดือนสิบลอยเรือสะเดาะเคราะห์ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานเก่าแก่ ที่เปิดให้ผู้คนร่วมสืบสานประเพณีดั้งเดิมของชุมชนมอญบ้านวังกะ อ.สังขละบุรี  ชมและศึกษาความเชื่อเรื่องการบูชาเทวดา การต่อเรือขนาดใหญ่ด้วยลำไม้ไผ่ ชมการเล่นโคม ปล่อยโคมขนาดยักษ์ของชาวบ้าน ร่วมทำบุญสะเดาะเคราะห์ และจุดเทียนอธิษฐานให้เคราะห์ร้ายในชีวิตได้ผ่านพ้นไป  แล้วร่วมชมพิธีการลากเรือไปลอยกลางแม่น้ำบริเวณ “สามสบ” ในเช้าวันสุดท้ายของงาน

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าพื้นบ้าน และอาหารการกินมากมายในงาน ติดตามต่อได้ที่ ติดตามต่อได้ที่ ดูหนังฟรีออนไลน์