25/01/2022

littlebuffalofestival

เทศกาล งานกิจกรรม การท่องเที่ยว

งานเทศกาล

งานประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต

งานประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต งานประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2564 เป็นอีกหนึ่งงานใหญ่ประจำจังหวัดภูเก็ตที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปี ซ…

งานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดสิงห์บุรี

งานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี 2564 งานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี 2564 จัดขึ้นใน 1 ตุลาคม 2564 – 31 ตุลาคม …

งานบุญพวงมาลัย ประเพณีบุญข้าวประดับดิน

งานบุญพวงมาลัย ประเพณีบุญข้าวประดับดิน ประจำปี 2564 ถือเป็นประเพณีบุญพวงมาลัยแห่งเดียวในประเทศไทย ซึ่งจะมีการจัดขึ้นที่ วัดกกต้องกุดหว้า อ.กุฉินารายณ์…

เทศกาลไหว้พระจันทร์ จังหวัดสงขลา

เทศกาลไหว้พระจันทร์ จังหวัดสงขลา ประจำปี 2564 เทศกาลไหว้พระจันทร์ จังหวัดสงขลา ประจำปี 2564 จัดขึ้นที่ถนนธรรมนูญวิถี ถนนนิพัทธ์อุทิศ 1 อ.หาดใหญ่ จ.สงข…

ประเพณีแห่จาดเดือนสิบ

ประเพณีแห่จาดเดือนสิบ จังหวัดกระบี่ ประจำปี 2564 ประเพณีแห่จาดเดือนสิบ จังหวัดกระบี่ ประจำปี 2564 อีกหนึ่งประเพณณีคู่เมืองของชาวกระบี่ จัดขึ้นที่ วัดแ…

ประเพณีตักบาตรน้ำผึ้งชาวมอญ

ประเพณีตักบาตรน้ำผึ้งชาวมอญ จังหวัดลำพูน ประจำปี 2564 ประเพณีตักบาตรน้ำผึ้งชาวมอญ จังหวัดลำพูน ประจำปี 2564 เป็นประเพณีที่สำคัญของชาวไทยเชื้อสายมอญ มี…

ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี

ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2564 โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 – 31 กรกฎาคม 2564 บริเวณ ทุ่งศรีเมือง และในเขตเทศบา…

ประเพณีผีตาโขน งานบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน

ประเพณีผีตาโขน งานบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2564 ประเพณีผีตาโขน งานบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2564 หนึ่งงานใหญ่ที่สุดของจังหวัดเลย ถึ…

ประเพณีมหาสงกรานต์ จังหวัดหนองคาย

ประเพณีมหาสงกรานต์ จังหวัดหนองคาย ประเพณีมหาสงกรานต์ จังหวัดหนองคาย ประจำปี 2564 ประเพณีสงกรานต์ปีใหม่ไทยงานใหญ่ของจังหวัดหนองคาย จะถูกจัดขึ้นในวันที่…

ประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ประเพณีสรงน้ำพระธาตุยาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปี 2564 ประเพณีที่สืบทอดกันมาเป็นระยะเวลานาน เพื่อถวายเป็นพุท…