09/08/2022

littlebuffalofestival

เทศกาล งานกิจกรรม การท่องเที่ยว

งานแข่งเรือยาว จังหวัดสมุทรสาคร

งานแข่งเรือยาว

งานแข่งเรือยาว จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2563

งานแข่งเรือยาว จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2563 จะจัดขึ้นในวันที่ 15 สิงหาคม 2563 – 16 สิงหาคม 2563 สถานที่จัดงาน บริเวณ หน้าองค์การบริหารส่วนตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร

ขอเชิญทุกท่าน ชมการแข่งขันเรือยาวประเพณี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (ประเภทการแข่งขัน :เรือยาว 30 ฝีพาย ประเภทเรือ OPEN,เรือยาว 30 ฝีพายประเภทเรือขุด และเรือยาว 55 ฝีพาย นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันเรือ 5 ฝีพาย ประเภท เยาวชนและประชาชน)

ซึ่งภายในงานมีการจัดการแข่งขันเรือยาว 30 ฝีพาย เรือยาว 55 ฝีพาย ขันเรือ 5 ฝีพาย การจัดแข่งประกวดเรือยาว นิทรรศการเรือยาว จากทั่งในตัวจังหวัด และพื้นที่ใกล้เคียง การจัดแสดงสินค้า และบริการ สินค้า otop พื้นบ้านมากมาย

เรียบเรียงโดย: littlebuffalofestival