24/09/2022

littlebuffalofestival

เทศกาล งานกิจกรรม การท่องเที่ยว

ประเพณีตักบาตรน้ำผึ้งชาวมอญ

ประเพณีตักบาตรน้ำผึ้งชาวมอญ จังหวัดลำพูน ประจำปี 2564

ประเพณีตักบาตรน้ำผึ้งชาวมอญ จังหวัดลำพูน ประจำปี 2564 เป็นประเพณีที่สำคัญของชาวไทยเชื้อสายมอญ มีขึ้นในวันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปี ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 1 กันยายน 2564 – 30 กันยายน 2564 ลักษณะของการตักบาตรน้ำผึ้ง เหมือนกับการตักบาตรโดยการใส่ข้าวหรือว่าอาหารอื่นๆ เพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากข้าว และอาหารชนิดอื่นเป็นน้ำผึ้ง โดยงานนี้จะจัดขึ้นที่ วัดบ้านหนองดู่ อ.ป่าซาง จังหวัดลำพูน

ประเพณีดังกล่าวนั้นได้สืบทอดกันมาช้านานซึ่งชาวมอญได้ปฏิบัติต่อๆ กันมาเป็นประเพณีหนึ่งของชาวบ้านที่แสดงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาทางวัดจะจัดเตรียมบาตรไว้บนศาลาการเปรียญสำหรับให้ชาวบ้านนำน้ำผึ้งรินลงในบาตรที่ใต้บาตรมีผ้าขนาดผ้าเช็ดหน้าวางอยู่ด้วย น้ำผึ้งที่ชาวบ้านตักใส่บาตรไว้นั้น วัดจะรวบรวมเพื่อใช้เป็นส่วนผสมของยารักษาโรคชาวมอญเชื่อว่าการตักบาตรดังกล่าวมีอานิสงส์มากเพราะพระสงฆ์จะเก็บน้ำผึ้งไว้เพื่อใช้เป็นยาในคราวจำเป็นเมื่อเกิดอาพาธ เพราะน้ำผึ้งเป็นส่วนผสมที่สำคัญของยาดังนั้นชาวมอญจึงมีความเชื่อว่าการถวายน้ำผึ้งแด่พระสงฆ์จะได้อานิสงส์มากและจะเป็นผู้ที่อุดมไปด้วยลาภยศทั้งชาตินี้และชาติหน้า

ในงานนี้ได้มีผู้เข้าร่วมสักการะ เพื่อเป็นสิริมงคลเป็นจำนวนมาก ภายในงานมีการจัดแสดงสินค้า และบริการต่างๆ มากมาย ทั้งของฝาก สินค้า otop และอื่นๆ อีกมากมายอีกด้วย