22/05/2024

littlebuffalofestival

เทศกาล งานกิจกรรม การท่องเที่ยว

ประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ

ประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2563

ประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2563 เป็นประเพณีที่สำคัญของชาวไทยเชื้อสายมอญ มีขึ้นในวันพระขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปี ลักษณะของการตักบาตรน้ำผึ้ง เหมือนกับการตักบาตรโดยการใส่ข้าวหรือว่าอาหารอื่นๆ เพียงแต่ว่าเปลี่ยนจากข้าว และอาหารชนิดอื่นเป็นน้ำผึ้งนั่นเอง ณ วัดบางน้ำผึ้งนอก วัดบางน้ำผึ้งใน อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

ประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง เป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวมอญ ปกติจะทำกันในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 เป็นประเพณีที่เชื่อกันว่า เมื่อทำแล้วผู้ทำจะได้อานิสงส์สูง เพราะนอกจากจะบูชาแด่พระสงฆ์ผู้สืบทอดพระศาสนาแล้ว พระสงฆ์ยังสามารถเก็บน้ำผึ้งไว้ใช้เป็นยาได้ ด้วยน้ำผึ้งเป็นส่วนผสมของยาโบราณที่สำคัญหลากหลายชนิด ดังนั้นชาวบ้านจะนำน้ำผึ้งที่บรรจุในภาชนะต่างๆ มาตักหรือรินลงบาตรพระ เช่นเดียวกับการตักข้าวใส่บาตรพระนั่นเอง และเมื่อตักบาตรน้ำผึ้งจนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะนำบาตรพระที่บรรจุน้ำผึ้งถวายแด่พระสงฆ์

ประเพณีดังกล่าวนั้นได้สืบทอดกันมาช้านานซึ่งชาวมอญได้ปฏิบัติต่อๆ กันมาเป็นประเพณีหนึ่งของชาวบ้านที่แสดงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาทางวัดจะจัดเตรียมบาตรไว้บนศาลาการเปรียญสำหรับให้ชาวบ้านนำน้ำผึ้งรินลงในบาตรที่ใต้บาตรมีผ้าขนาดผ้าเช็ดหน้าวางอยู่ด้วย น้ำผึ้งที่ชาวบ้านตักใส่บาตรไว้นั้น วัดจะรวบรวมเพื่อใช้เป็นส่วนผสมของยารักษาโรคชาวมอญเชื่อว่าการตักบาตรดังกล่าวมีอานิสงส์มากเพราะพระสงฆ์จะเก็บน้ำผึ้งไว้เพื่อใช้เป็นยาในคราวจำเป็นเมื่อเกิดอาพาธ เพราะน้ำผึ้งเป็นส่วนผสมที่สำคัญของยาดังนั้นชาวมอญจึงมีความเชื่อว่าการถวายน้ำผึ้งแด่พระสงฆ์จะได้อานิสงส์มากและจะเป็นผู้ที่อุดมไปด้วยลาภยศทั้งชาตินี้และชาติหน้า

ปัจจุบันประเพณียังคงมีให้เห็นในวัดหลายแห่งด้วยกันสำหรับวัดในจังหวัดนนทบุรีสามารถพบเห็นได้ที่วัดสโมสร

เรียบเรียงโดย: littlebuffalofestival