19/04/2024

littlebuffalofestival

เทศกาล งานกิจกรรม การท่องเที่ยว

ประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดนราธิวาส

ประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2565

ประเพณีถือศีลกินผัก จังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2565 ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทศกาลที่ผู้คนมาร่วมงานกันอย่างแพร่หลาย ทั้งคนในจังหวัดเอง ร่วมไปถึงนักทั้งเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยว งานนี้จัดขึ้นที่ ศาลเจ้าแม่กวนอิม ถนน ณ นคร อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ในระหว่างวันที่ 24 กันยายน 2565 ถึง 3 ตุลาคม 2565

ในกิจกรรมนี้ มีการสักการะพระบรมสารีริกธาตุจากสาธารณรัฐประชาชนจีน พิธีเบิกเนตรพระ, ร่วมพิธีอาบน้ำร้อน,อาบน้ำมัน,พิธีลุยไฟ มีประชาชนคนไทยเชื้อสายจีนได้เดินทางมารับประทานอาหารอย่างต่อเนื่อง โดยทางศาลเจ้าโก้วเล้งจี่ได้เปิดโรงเจให้รับประทานอาหารฟรี นอกจากรับประทานอาหารที่โรงเจแล้วประชาชนยังได้ปิ่นโตเพื่อไปรับประทานอาหารที่บ้านด้วย

พิธีสะเดาะห์พระเคราะห์ทุกคืน การแสดงเชิดสิงโต หนังตะลุงคน ปล่อยโคมไฟสะเดาะห์พระเคราะห์ ทั้ง 12 นักษัตรพระทำพิธี ฮั้วโพ้ หรือ ฮั้วเก้ง (พระออกแห่ตลาด)

โดยงานนี้ เป็นประเพณีที่จัดขึ้นเพื่อถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติองค์พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมเป็นประจำทุกปี โดยการร่วมสนับสนุนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนราธิวาส