24/03/2023

littlebuffalofestival

เทศกาล งานกิจกรรม การท่องเที่ยว

ประเพณีท่องเที่ยวปราสาทเมืองต่ำ จังหวัดบุรีรัมย์

ประเพณีท่องเที่ยวปราสาทเมืองต่ำ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2566

ประเพณีท่องเที่ยวปราสาทเมืองต่ำ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2566 เป็นงานที่จัดขึ้นเป็นประจำในทุกๆปี ซึ่งในปีนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 10 มีนาคม 2566 – 12 มีนาคม 2566 บริเวณ ปราสาทเมืองต่ำ อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ภายในงานมีพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์, รำบวงสรวง “บารายศรัทรา บูชามหาศิวะ” ครั้งแรกในประวัติศาสตร์, การแสดง’ แสง สี เสียง ตลาดโบราณเมืองต่ำ งานนี้ถือเป็นอีกหนึ่งงานประจำจังหวัดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอีกงานหนึ่ง

“ประเพณีท่องเที่ยวปราสาทเมืองต่ำ ตามรอยอารยธรรมขอม” จะจัดเป็นประจำทุกปีเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งวันที่จัดงานก็จะประกาศให้ทราบล่วงหน้า เพื่อสืบสานวิถีชีวิตพื้นบ้าน และอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม แหล่งโบราณสถานอันล้ำค่ำของชุมชน ชมการแสดงแสง สี เสียง อันยิ่งใหญ่ตระการตา บอกเล่าเรื่องราวตำนานพื้นบ้านพร้อมทั้งรับประทานอาหารเย็น “โฮบบายละเงียจ” ในรูปแบบโตกอาหารพื้นบ้าน และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม “ตลาดโบราณ” ดูหนังฟรี

หลังจากนั้นก็จะให้นักท่องเที่ยวได้ชมตลาดชุมชน ให้ซื้อของไปนั่งรับประทานบริเวณด้านหน้าเวลา เพื่อรับชมการแสดง แสง สี เสียง มีการประกวดนางอัปสราภูผาไหม ส่วนวันที่สองมีการแสดงแสง สี เสียง เรื่อง “ท่าวปาจิตกับนางอรพิม ซึ่งเป็นการบอกเล่าเรื่องราวตํานานพื้นบ้าน ซึ่งเป็นการแสดงแบบละครเวที ซึ่งมีฉากหลังเป็นปราสาทเมืองต่ำ ซึ่งมีความงดงามเป็นอย่างมาก การจัดงานนี้เป็นการร่วมมือของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง “งานประเพณีท่องเที่ยวปราสาทเมืองต่ำตามรอยอารายธรรมขอม” เป็นประเพณีที่ทางหน่วยงานทางจังหวัดบุรีรัมย์ให้ความสำคัญในการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักปราสาทเมืองต่ำ และทำให้คนในชุมชนรู้สึกถึงความภาคภูมิใจในบ้านของตนเอง