24/03/2023

littlebuffalofestival

เทศกาล งานกิจกรรม การท่องเที่ยว

ประเพณีนมัสการพระธาตุดอยหินกิ่ว จังหวัดตาก

ประเพณีนมัสการพระธาตุดอยหินกิ่ว จังหวัดตาก ประจำปี 2566

ประเพณีนมัสการพระธาตุดอยหินกิ่ว จังหวัดตาก ประจำปี 2566 เป็นงานที่จัดขึ้นเป็นประจำของทุกปี และในปีนี้วนมาอีกครั้ง ซึ่งในปีนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 5 มีนาคม 2566 เพียงวันเดียวเท่านั้น และงานนี้จะจัดขึ้นบริเวร สำนักสงฆ์พระธาตุดอยหินกิ่ว อ.แม่สอด จ.ตาก งานนี้เป็นงานที่ผู้คนชาวอำเภอแม่สอดให้ความสนใจและเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

พระธาตุดอยหินกิ่ว ตั้งอยู่เชิงหน้าผา  ห่างจากถ้ำฆ้องถ้ำกลองมาทางด้านซ้ายมือประมาณ 300 เมตร  ความสูงอยู่ประมาณกึ่งกลางของดอยดินจี่ พระธาตุจะประดิษฐานอยู่บนหินกิ่วที่มีลักษณะคล้ายกับพระธาตุอินทร์แขวนที่ประเทศพม่า  ข้าง  ๆ องค์พระเจดีย์จะมีรูปปั้นเทพารักษ์หลายองค์ศิลปะแบบพม่าและไทยใหญ่  ใกล้ ๆ กับพระธาตุจะมีศาลาให้พุทธศาสนิกชนพักเหนื่อยและสำหรับสวดมนต์

นอกจากนี้ยังมี ขบวนแห่น้ำขมิ้นส้มป่อย และผ้าเหลืองห่มพระธาตุ รอบหมู่บ้านวังตะเคียนและวังตะเคียนใต้ ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง และร่วมสรงน้ำ พระธาตุดอยหินกิ่วและห่มผ้าพระธาตุดอยหินกิ่ว ดูหนังฟรี