22/05/2024

littlebuffalofestival

เทศกาล งานกิจกรรม การท่องเที่ยว

ประเพณีปอยส่างลอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประเพณีปอยส่างลอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2566

ประเพณีปอยส่างลอง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปี 2566 จัดขึ้นในวันที่ 22 มีนาคม 2566 – 5 เมษายน 2566 เป็นงานของชาวไทยภูเขาที่อาศัยอยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน งานนี้ถือเป็นอีกหนึ่งงานที่มีผู้ให้การเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก จัดขึ้นเพื่อทำการบรรพชาเป็นสามเณรในพระพุทธศาสนา เป็นประเพณีที่นิยมจัดขึ้นในฤดูร้อน ช่วงปลายเดือนมีนาคม-เมษายน ของทุกปี

โดยจะพบเห็นการจัดปอยส่างลองกันมากที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเฉพาะในเขตอำเภอเมือง อำเภอขุนยวม และอำเภอปาย คนส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมประเพณีนี้สืบเชื้อสายมาจากไทใหญ่ ซึ่งได้ร่วมกันสืบทอดงานประเพณีนี้มาเป็นเวลาช้านาน ดังปรากฏว่าหลักฐานว่าประเพณีนี้มีมาตั้งแต่มีการสร้างแปลงเมืองแม่ฮ่องสอน ซึ่งได้มีการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ทุกๆ ปี เนื่องจากเป็นประเพณีที่สำคัญทางศาสนา และเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดูหนังฟรี

ประเพณีปอยส่างลอง หรืองานบวชลูกแก้ว เป็นงานประเพณีของชาวไตหรือไทใหญ่ คำว่าปอย แปลว่า งาน ซึ่งหมายถึงงานเทศกาล งานมงคลต่าง ๆ ส่วนคำว่า ส่าง แปลว่า พระหรือเณร และคำว่า ลอง นั้นมาจากคำว่า อะลอง แปลว่า กษัตริย์ เมื่อนำมารวมกันจึงหมายถึง งานบวชเณรของเด็กที่แต่งตัวอย่างกษัตริย์ ถือเป็นงานบุญใหญ่ที่จะจัดขึ้นในทุกๆปี ซึ่งผู้เป็นพ่อแม่ตลอดจนญาติมิตรของส่างลอง (ผู้ที่จะบวชเป็นเณร) จะต้องเตรียมข้าวของประกอบพิธีและการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ โดยผู้ที่จะบวชจะมีการขี่ช้างม้าหรือนั่งบนบ่าโดยไม่ให้เท้าแตะพื้น และมีการแต่งการประดับประดาเสมือนเป็นกษัตริย์นั่นเอง จะมีพิธีโกนผมเด็กที่จะเข้ารับเป็นส่างลอง มีพิธีอาบน้ำเงินน้ำทอง และแต่งกายให้ส่างลองด้วยชุดเจ้าชาย จะมีการแห่ขบวนส่างลองไปคารวะตามวัดต่าง ๆ จะมีการแห่ริ้วขบวนใหญ่ไปตามถนนสายหลักของหมู่บ้าน