19/04/2024

littlebuffalofestival

เทศกาล งานกิจกรรม การท่องเที่ยว

ประเพณีผีตาโขน งานบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน

ประเพณีผีตาโขน งานบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2563

ประเพณีผีตาโขน งานบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2563 ถือเป็นอีกหนึ่งงานยิ่งใหญ่ประจำปี ของอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ซึ่งในปีนี้จะจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 25 มิถุนายน 2563 – 27 มิถุนายน 2563 อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

งานบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ในปีนี้ได้แบ่งที่จัดงานออกเป็น 2 ที่ เพื่อลดความหนาแน่นของผู้เข้าชมงาน ภายใต้นโยบายเว้นระยะห่างทางสังคม Social Distancing จากผลกระทบวิกฤตการณ์โควิด-19 โดยงานจะถูกจัดขึ้นที่ วัดศรีสะอาด บ้านหนามแท่ง-นาทุ่ม และวัดโพธิ์ศรีบ้านนาเวียงใหญ่ ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย แต่ในปีนี้ได้มีการยกเลิกการเดิมขบวนแห่ แต่ยังสามารถเข้าร่วมงาน และทำกิจกรรมอื่นๆ ได้ตามปรกติ ซึ่งภายในงานจะได้พบกับ ผีตาโขนใหญ่ ขบวนนางรำ และขบวนแห่จากตำบลต่างๆ ในอำเภอด่านซ้าย ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับนานาชาติ อัตลักษณ์ของชาวด่านซ้าย ที่มีเพียงหนึ่งเดียวในโลกได้อีกด้วย

นอกจากนี้ ยังจะได้ชมการแสดงบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ รวมถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเมือง สินค้าเกษตร งานหัตถกรรม งานศิลปะ งานไอเดียสร้างสรรค์ต่างๆ และการแสดงดนตรีต่างๆ

เรียบเรียงโดย: littlebuffalofestival

สนับสนุนโดย: sbobet แทงบอลออนไลน์ ที่ดีที่สุดของไทย