09/08/2022

littlebuffalofestival

เทศกาล งานกิจกรรม การท่องเที่ยว

ประเพณีมหาสงกรานต์ จังหวัดหนองคาย

ประเพณีมหาสงกรานต์ จังหวัดหนองคาย

ประเพณีมหาสงกรานต์ จังหวัดหนองคาย ประจำปี 2564 ประเพณีสงกรานต์ปีใหม่ไทยงานใหญ่ของจังหวัดหนองคาย จะถูกจัดขึ้นในวันที่ 12 เมษายน 2564 – 18 เมษายน 2564 บริเวณวัดโพธิ์ชัย (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยงานนี้ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานานหลายปี

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสผู้ร่วมงานสามารถร่วมแรงศรัทธาสรงน้ำพระหลวงพ่อพระใส  พระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดหนองคาย ปฏิบัติเพียงปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้ประชาชนทั้งชาวไทย ได้ร่วมสรงน้ำพระเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองในเทศกาลสงกรานต์   

กิจกรรมหลัก แห่หลวงพ่อพระใสบริเวณรอบพระอุโบสถ 3 รอบ ณ วัดโพธิ์ชัย (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย และใช้วิธีสวดมนต์แทนการการสรงน้ำ ยังมีการการทำบุญตักบาตรเช้าวันที่ 13 เมษายน 2564 และกิจกรรมสรงน้ำพระกับชุมชนปะโค และกิจกรรมม่วนกุ๊บสงกรานต์อิสานหนองคาย ตอน ม่วนซื่น นุ่งซิ่น เยือนถิ่นนครา ณ ตำบลปะโค อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย