22/05/2024

littlebuffalofestival

เทศกาล งานกิจกรรม การท่องเที่ยว

ประเพณีวิ่งควาย จังหวัดชลบุรี

ประเพณีวิ่งควาย จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2563

ประเพณีวิ่งควาย จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2563 โดยในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 149 ซึ่งงานจะถูกจัดขึ้นในวันที่ 28 กันยายน – 4 ตุลาคม 2563 กิจกรรมวิ่งแข่งควายจะจัดในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นวันวิ่งควาย จะจัดขึ้น ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำบ้านบึงขยาย อำเภอบ้านบึง

โดยงานนี้วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนเป็นส่งเสริมชื่อเสียงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของตำบลคลองกิ่ว จังหวัดชลบุรี ให้ประชาชนในจังหวัดชลบุรี และต่างจังหวัด ได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้น ตลอดจน เป็นการส่งเสริมประชาชนที่เลี้ยงควายมีเครือข่าย สร้างโอกาสการนำควายมาแข่งขัน เพื่อคัดเลือกและพัฒนาสายพันธุ์ให้ดีขึ้นเรื่อยๆ

ซึ่งในอดีตในพื้นที่ของตำบลคลองกิ่ว มีสภาพเป็นที่ราบลุ่ม เหมาะสำหรับทำการเกษตร ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม อาทิ ทำนา ทำไร่ แล้วเมื่อหมดฤดูก็จะนำควายมาประชันแข่งขันกัน จึงดำเนินการจัดขึ้น เนื่องต้องการให้ประชาชนหันมาให้ความสำคัญการใช้แรงงานจากควายและส่งเสริมการเลี้ยงควายกันมากขึ้น โดยวันนี้ได้จัดการแข่งขันเป็นประเภทต่างๆ ประกอบไปด้วย รุ่นจิ๋วน้องใหม่ รุ่นจิ๋วซุปเปอร์ รุ่นจิ๋วพิเศษ รุ่นจิ๋วเล็ก รุ่นจิ๋วใหญ่ และรุ่นใหญ่ โดยที่ถือเป็นการประชันกันในครั้งแรกของปีนี้ 2563

นอกจากนี้ภายในงาน ยังมีการประกวดควาย นิทรรศการต่างๆ การแสดงจากศิลปินชื่อดัง สินค้า OTOP ของดีจังหวัดชลบุรี ภายในงาน

เรียบเรียงโดย: littlebuffalofestival