09/08/2022

littlebuffalofestival

เทศกาล งานกิจกรรม การท่องเที่ยว

ประเพณีออกพรรษา จังหวัดร้อยเอ็ด

ประเพณีออกพรรษา จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2563

ประเพณีออกพรรษา จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2563 กลับมาอีกครั้งในปีนี้สำหรับงานสืบสานวัฒนธรรม และส่งเสริมประเพณีออกพรรษา ให้คงอยู่กับวิถีพุทธศาสนิกชนในท้องถิ่น จะถูกจัดขึ้น ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 2 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด บึงพลานชัย อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

โดยงานนี้จัดขึ้นเพื่อ สืบสานวัฒนธรรม และส่งเสริมประเพณีออกพรรษา กวนข้าวทิพย์จังหวัดร้อยเอ็ด ให้คงอยู่กับวิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชนในท้องถิ่น เป็นการทำนุบำรุงรักษาศาสนา เป็นมรดกแก่ลูกหลานสืบไป และสร้างความสามัคคี การมีส่วนร่วมระหว่างส่วนราชการ องค์กรเอกชน ชุมชนและประชาชนได้ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมกันพัฒนาท้องถิ่น

กิจกรรมในงานประกอบด้วย การประกวดสรภัญญะอีสาน ประเภทนักเรียน นักศึกษา การประกวดประดับประทีปโคมไฟ และการประกวดข้าวทิพย์ โดยมีพิธีสงฆ์ พิธีพราหมณ์ เพื่ออัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การเจิมสาวพรหมจรรย์ในการนำข้าวทิพย์ และการเจิมไม้พายกวนข้าวทิพย์ ก่อนที่จะนำน้ำผสมกวนข้าวทิพย์ ซึ่งประกอบด้วยสิ่งประกอบอาหาร 108 อย่าง เพื่อที่จะให้สาวพรหมจรรย์นำไปให้แต่ละคุ้มวัดในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้กวนข้าวทิพย์กัน พร้อมด้วยกิจกรรมรำวงย้อนยุค ที่ได้รับการสนับสนุนความร่วมมือจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ศาสนสถานและพี่น้องประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและใกล้เคียง ร่วมจัดงานประเพณีออกพรรษา กวนข้าวทิพย์ จำนวน 13 คุ้มวัด และส่วนราชการ สถานศึกษา นักเรียน นักศึกษาและประชาชน ร่วมให้การสนับสนุน นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงสินค้า OTOP สินค้าพื้นบ้านอีกมากมาย

เรียบเรียงโดย: littlebuffalofestival