24/03/2023

littlebuffalofestival

เทศกาล งานกิจกรรม การท่องเที่ยว

ประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ศาลลูกศร จังหวัดลพบุรี

ประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ศาลลูกศร จังหวัดลพบุรี ประจำปี 2566

ประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ศาลลูกศร จังหวัดลพบุรี ประจำปี 2566 สำหรับงานประเพณีแห่เจ้าพ่อ เจ้าแม่ ศาลลูกศร นั้นทางชาวไทยเชื้อสายจีนของจังหวัดลพบุรีได้จัดสืบสานประเพณีเก่าแก่มานานนับ100 ปีมาแล้ว จากอดีตจนถึงปัจุบันของชาวจีน ซึ่งในการจัดงานแต่ละปีนั้น จะต้องเกิดจากความศรัทธา ความพร้อมเพียง และความสามักดีของชาวจังหวัดลพบุรี โดยได้อัญชิญเจ้าพ่อ เจ้าแม่ทุกองค์ประทับเกี้ยวออกแห่ ให้ประชาชนชาวลพบุรี และจังหวัดใกล้เคียง ได้สักกระบูชา เพื่อขจัดปัดเป้าทุกข์ภัย และเป็นสิริมงคล ความร่มเย็นเป็นสุขก่ครอบครัว และทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรื่องในการประกอบธุรกิจเจริญรุ่งเรือง

ภายในงาน สักการะเจ้าพ่อ – เจ้าแม่ศาลลูกศร และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ชมมังกรทองตามหาลูกแก้ววิเศษกลางเวหา มังกรทองออกจากถ้ำ เล่นไฟราวน้ำตก สิงโตแสดงปีนโต๊ะดอกเหมย การแสดงอิทธิฤทธิ์ ของบรรดาร่างทรง เจ้าพ่อกวนอู เทพนาจา และเทพเจ้าสมุทร เล่นน้ำเดือด ชมขบวนแห่เจ้าพ่อ-เจ้าแม่ศาลลูกศร ขบวนร่างทรงเจ้าพ่อกวนอู เทพนาจา เทพเจ้าสมุทร ชมขบวนมังกรทอง สิงโตทอง กิมเปียว เจ้าแม่กวนอิม เจ็ดนางฟ้า หนูน้อยหาบกระเช้า ฟ้อนรำพัด ชุดโป๊ยเซียน คณะล่อโกว้ และการประมูลวัตถุมงคล สิ่งของอันศักดิ์สิทธิ์

ซึ่งในปีนี้มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทางผู้จัดงานจึงได้มีการตั้งจุดคัดกรองผู้ที่เข้าร่วมงานทุกคนพร้อมแจกหน้ากากอนามัย ให้ทุกคนล้างมือด้วยเจลฆ่าเชื้อเพื่อเป็นการป้องกัน   บรรยากาศงานประเพณีแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ เมืองลพบุรี ปีนี้ได้มีประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีน ร่วมงานอย่างคับคั่ง ดูหนังฟรี