19/04/2024

littlebuffalofestival

เทศกาล งานกิจกรรม การท่องเที่ยว

ประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดนครราชสีมา

ประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2563

ประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2563 เวียนมาอีกครั้งสำหรับอีกหนึ่งงานใหญ่ประจำปีจังหวัดนครราชสีมา งานประเพณีแห่เทียนโคราช ในปี 2563 จะจัดขึ้น บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี สำหรับกำหนดการจัดงานของปีนี้ จะจัดขึ้นในวันที่ 4 กรกฎาคม 2563 – 5 กรกฎาคม 2563

ภายในงาน มีการประกวดขบวนแห่เทียน พร้อมชมสุดยอดขบวนรถแห่เทียนพรรษาแห่รอบเมืองโคราช เป็นระยะทางกว่า 7 กิโลเมตร เชิญชมประเพณีแห่เทียนพรรษา การประกวดต้นเทียนพรรษา และพิธีเจริญพุทธมนต์ เพื่อสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา ซึ่งเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย มีการแสดงศิลปวัฒนธรรม สินค้า OTOP อาหารพื้นเมือง การแสดง แสง สี เสียง นิทรรศการต่างๆ ณ วัดโพธิ์ จังหวัดนครราชสีมา

ในปีนี้จังหวัดนครราชสีมาได้จัดประเพณีแห่เทียนพรรษา มีขบวนเทียนพรรษาจากวัดต่างๆ ใน จังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมประกวดรวมกว่า 30 ขบวนเทียน เพื่อชิงถ้วยพระราชทาน พร้อมเงินรางวัลรวมกว่า 1 ล้านบาท

โดยขบวนเทียนพรรษาทั้งหมดจะเริ่มออกจากจุดปล่อยขบวนตั้งแต่บริเวณถนนมหาดไทยตัดราชดำเนินตรงไปถนนจอมสุรางค์ผ่านห้างสรรพสินค้าคลังพลาซ่า ซึ่งประชาชนสามารถเข้าร่วมชมความสวยงาม และการแสดงต่างๆ ในระหว่างทางไปยัง ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ภายในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2563 มีการจัดกิจกรรม ได้แก่ การประกวดต้นเทียนพรรษา, การประกวดขบวนแห่เทียน, การประกวดประดิษฐ์ต้นเทียน, พิธีเจริญพระพุทธมนต์, ขบวนแห่เทียนพรรษารอบเมือง กว่า 7 กิโลเมตร ซึ่งจัดขึ้นบริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

เรียบเรียงโดย: littlebuffalofestival

สนับสนุนโดย: m8bet casino