19/04/2021

littlebuffalofestival

เทศกาล งานกิจกรรม การท่องเที่ยว

ประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี

ประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2563

ประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2563 นับเป็นปีที่ 119 ของงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 – 6 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณสนามทุ่งศรีเมืองอุบลราชธานี

โดยในปีนี้ใช้ชื่องานว่า “119 ปี อนุรักษ์เทียนพรรษา มุทิตาหลวงปู่มั่น” เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล “หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต” และเพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตเนื่องในโอกาสที่หลวงปู่มั่น ซึ่งมีชาติกำเนิดเป็นชาวอุบลราชธานี ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ ไกด์อุบลขอพาทุกท่าน ย้อนไปในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2559 ซึ่งครั้งนั้น คุ้มวัดไชยมงคล ได้จัดทำต้นเทียนซึ่งบ่งบอกได้ว่า จังหวัดอุบลราชธานี เป็นนครแห่งเทียน นครแห่งธรรม อย่างแท้จริง กล่าวคือ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นต้นแบบของการจัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษามาอย่างยาวนาน จัดได้ยิ่งใหญ่ระดับประเทศ ถ้าเอ่ยถึงงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ทุกคนจะนึกถึง จังหวัดอุบลราชธานีอย่างแน่นอน จึงเป็นที่มาของ นครแห่งเทียน

นอกจากนี้ จังหวัดอุบลราชธานี ยังได้รับสมญานามว่าเป็น “เมืองนักปราชญ์” เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีความเจริญรุ่งเรืองในพระพุทธศาสนามายาวนาน โดยมีวัดวาอารามเป็นจำนวนมาก มีพระอริยสงฆ์และพระเถระที่มีชื่อเสียงไปทั่วประเทศหลายรูป จึงเป็น นครแห่งธรรม อย่างแท้จริง

โดยภายในงานมีกิจกรรมมากมายทั้ง กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประกวดเทียนพรรษา นิทรรศการต่างๆ การจัดแสดงสินค้า OTOP สินค้าภูมิปัญญาชาวบ้าน และอาหารมากมาย

เรียบเรียงโดย: littlebuffalofestival

สนับสนุนโดย: nova88