24/03/2023

littlebuffalofestival

เทศกาล งานกิจกรรม การท่องเที่ยว

เทศกาลกินปลาน้ำมูล และงานกาชาดอำเภอสตึก

งานเทศกาลกินปลาน้ำมูล และงานกาชาดอำเภอสตึก ประจำปี 2566

เทศกาลกินปลาน้ำมูล และงานกาชาดอำเภอสตึก ประจำปี 2566 งานนี้จัดขึ้นในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 – 21 กุมภาพันธ์ 2566 บริเวณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ งานนี้เป็นงานใหญ่ประจำอำเภอที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก และช่วยสร้างรายได้ให้กับพ่อค้า และแม่ค้าปลาจำนวนมากที่ได้ออกบู้ทขายปลาในงานนี้

นอกจากตลาดปลาแล้ว ภายในงาน ยังมี การแสดงแสงสีเสียง “ตำนานเเซราะ-ตึ๊ก” เมืองแห่งสายน้ำ การแสดงแสงสีเสียง “สร้างคนดีด้วยประวัติศาสตร์ สร้างชาติด้วยอุดมการณ์” การแสดงของโรงเรียนในพื้นที่อำเภอสตึก การประกวดร้องเพลง “ผู้นำเสียงทองพร้อมหางเครื่องประกอบ” การประกวดการแสดง “ท้องถิ่นอลังการโชว์” การประกวดเดินแบบผ้าไทยการกุศล การประกวดหนูน้อยกาชาด การประกวดซุ้มภูมิปัญญาท้องถิ่น “ของดีอำเภอสตึก” ดูหนังฟรี

การประกวดวาดภาพหัวข้อ “สตึกบ้านเฮา” การประกวดผลผลิตทางการเกษตร การแข่งขันหุงข้าวแบบโบราณ และการแข่งขันประกอบอาหารประเภทปลา การแข่งขันประกอบอาหาร “ลาบปลา” ชิงแชมป์โลก การแข่งขันเรือแจว และการแข่งขันจับปลา การแข่งขันวอลเลย์บอล กิจกรรมกินพาแลง(กินข้าวแลง ฮักแพงกัน) การออกร้านมัจฉากาชาด ออกสลากกาชาดการกุศล การจำหน่ายสินค้า OTOP รวมไปถึงอาหารของกินมากมาย และสินค้าพื้นบ้านมากมายอีกด้วย