19/04/2024

littlebuffalofestival

เทศกาล งานกิจกรรม การท่องเที่ยว

เทศกาลทุ่งทานตะวันบาน จังหวัดลพบุรี

เทศกาลทุ่งทานตะวันบาน จังหวัดลพบุรี ประจำปี 2565

เทศกาลทุ่งทานตะวันบาน จังหวัดลพบุรี ประจำปี 2565 เทศกาลทุ่งทานตะวันบาน เป็นชื่อเรียกเทศกาลรวมๆ ในการจัดชมดอกทานตะวันในบริเวณภาคกลางของประเทศไทย จะจัดขึ้นโดยจะมีในช่วงเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ ของทุกปี โดยมีพื้นที่ปลูกใน อำเภอพัฒนานิคม บางส่วนของอำเภอเมืองลพบุรี รวมทั้งบริเวณโดยรอบเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ และรวมถึงพื้นที่ติดต่อกันในจังหวัดสระบุรีอีกด้วย จะขึ้นในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2566

ทุ่งทานตะวันขนาดใหญ่มีพื้นที่กว้างใหญ่มากกว่า 1,400 ไร่ อยู่ใกล้วัดเวฬุวัน (วัดเขาจีนแล) ซึ่งมีพระพุทธรูปใหญ่ประดิษฐานอยู่บนยอดเขา เหมาะสำหรับท่องเที่ยวและไหว้พระการเยี่ยมชมทุ่งทานตะวันบาน สามารถเดินทางมาได้หลายเส้นทาง

โดยทางถนนให้เดินทางมาตามถนนพหลโยธิน ก่อนเข้าเมืองลพบุรี 5 กิโลเมตร ให้เลี้ยวขวา เข้าเส้นทางไป อำเภอพัฒนานิคม (ตามทางหลวงหมายเลย 3017) มุ่งหน้าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ หรือเส้นทางที่สอง เดินทางตามถนนพหลโยธิน มาถึงสามแยกพุแค ให้ไปทางจังหวัดเพชรบูรณ์ (ตามทางหลวงหมายเลข 21) มุ่งหน้าสู่อำเภอพัฒนานิคมเช่นกัน ซึ่งทั้งสองเส้นทางนี้ในช่วงที่มีเทศกาลทุ่งทานตะวันบาน จะมีทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงามมาก ท่านสามารถเยี่ยมชม ถ่ายภาพ ในทุ่งทานตะวันได้ โดยอาจเสียค่าเยี่ยมชมเล็กน้อย รวมทั้งยังสามารถซื้อของฝาก เช่น น้ำผึ้ง ของฝากจากจังหวัดลพบุรี หรือผลิตภัณฑ์จากดอกทานตะวัน