19/04/2024

littlebuffalofestival

เทศกาล งานกิจกรรม การท่องเที่ยว

เทศกาลโส้รำลึก จังหวัดสกลนคร

เทศกาลโส้รำลึก จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2566

เทศกาลโส้รำลึก จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2566 งานนี้เป็นงานที่จัดขึ้นมาเป็นระยะเวลานานแล้ว ซึ่งในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 42 แล้ว สถานที่จัดงานยังคงเป็นที่เดิมเหมือนเคย ศูนย์ราชการอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 31 มกราคม 2566 – 31 มกราคม 2566

การทำบุญตักบาตร อุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษเผ่าไทโส้ผู้ล่วงลับ การบวงสรวงพระยาอรัญอาสา เจ้าเมืองกุสุมาลย์คนแรก การแสดงแสง สี เสียงและสื่อผสมผสาน สะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนเผ่าไทโส้ มีพิธีเหยา ซึ่งเป็นพิธีดูแลสุขภาพของคนเจ็บไข้ได้ป่วย การรำโส้ทั่งบั้ง ที่เป็นอัตลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร ตลอดจนการจำลองพิธีกรรมต่างๆ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน

งานนี้เป็นงานที่มีผู้ชมมากมายที่มีความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งที่เป็นสิ่งเหนือธรรมชาติ และความเชื่อตามคติของชาวโส้ ที่ยังมีการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีจากบรรพบุรุษอย่างเหนียวแน่น เช่น พิธีกรรมเกี่ยวกับการคิด การแต่งงาน การรักษาคนป่วย พิธีกรรมเกี่ยวกับการตายและพิธีกรรมเกี่ยวกับการละเล่น ได้แก่ การเล่นลายกลอง การเล่นโส้ทั่งบั้ง ชาวโส้จะนำเอาดนตรีเข้าไปบรรเลงเป็นส่วนประกอบในพิธีกรรม ซึ่งเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีเฉพาะพื้นที่ที่หาชมได้ยาก ดูหนังฟรี