22/05/2024

littlebuffalofestival

เทศกาล งานกิจกรรม การท่องเที่ยว

เทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยว จังหวัดขอนแก่น

เทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยว จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2565

เทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยว จังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2565 เป็นงานที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 ทำให้เทศกาลไหมประเพณีผูกเสี่ยว ได้ถูกงดไม่ให้จัดไป 2 ปี ซึ่งในปลายปีนี้ได้กลับมาจัดกันอีกครั้ง ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 – 31 ธันวาคม 2565 บริเวณ หน้าศาลากลาง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ขอนแก่น ได้ชื่อว่าเป็นเมืองหัตถกรรมโลกแห่งผ้ามัดหมี่ และ “แคนแก่นคูน” คือ ลายผ้าไหมประจำจังหวัดที่แสดงอัตลักษณ์เมืองขอนแก่น

อีกหนึ่งประเพณีเก่าแก่คือ ประเพณีผูกเสี่ยว เป็นประเพณีดั้งเดิมของกลุ่มวัฒนธรรมไท–ลาว โดยคำว่า “เสี่ยว“นั้น ในภาษาอีสานมีความหมายว่า “เพื่อนรัก หรือ เพื่อนตาย” ซึ่งการผูกเสี่ยว คือ การสัญญาที่จะเป็นเพื่อนรักร่วมเป็นร่วมตายกัน โดยใช้ฝ้ายมงคลผูกข้อมือของแต่ละคนเพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่ทั้งคู่

เพื่อการสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดขอนแก่นและภาคอีสาน จังหวัดขอนแก่นจึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นำเอาประเพณีผูกเสี่ยวและงานไหมมาจัดร่วมกันจนเกิดเป็น “งานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น” ซึ่งงานนี้ได้จัดมาเป็นเวลานานกว่า 41 ปีแล้ว

นอกจากนี้มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ จีน ลาว เวียดนาม และเวทีคอนเสิร์ตของศิลปินดารายอดนิยมเป็นประจำทุกคืน และอีกไฮไลท์คือพิธีบวง­­สรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และการรำบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่นในทุกๆปี